About the Journal

Jurnal ini meliputi Kumpulan hasil penelitian yang dipaparkan di seminar yang diselenggarakan oleh UNISFAT